Vụ Công ty Bách Đạt An: Chủ đầu tư nộp thêm 10,9 tỷ

Công ty Bách Đạt An nộp thêm 10,9 tỷ đồng để chi trả bồi thường liên quan đến các dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.
Theo thông tin trên Báo NLĐ, ngày 14/3, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình hình chuyển kinh phí thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An).
Theo ông Hà, sau khi UBND tỉnh có công văn về việc giải quyết vướng mắc các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, UBND thị xã Điện Bàn đã giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp trên chuyển nguồn kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng các dự án theo các phương án đã được duyệt.
Tính đến thời điểm này, tổng số tiền Công ty Bách Đạt An đã chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã là 15,15 tỉ đồng. Trong đó, từ thời điểm UBND tỉnh chỉ đạo đến nay, số tiền công ty đã chuyển đến trung tâm là 10,9 tỷ đồng.
Số tiền này chỉ dùng để chi trả bồi thường cho 2 dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside và Khu đô thị số 7B mở rộng. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chi trả theo phương án được duyệt hơn 2,78 tỉ đồng; số tiền còn lại chưa chi trả hơn 12,36 tỉ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiếp tục lập kế hoạch chi trả.
Theo UBND thị xã Điện Bàn, số tiền còn lại Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải chuyển theo phương án đã duyệt cho các dự án mà doanh nghiệp trên làm chủ đầu tư là hơn 69,5 tỉ đồng. UBND thị xã sẽ tiếp tục đôn đốc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất.
Đề nghị công an điều tra sai phạm của Công ty Bách Đạt An
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn 1069 do ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch tỉnh ký về việc giải quyết vướng mắc các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.
Tỉnh này cho biết thời gian qua, Công ty Bách Đạt An đã thiếu quyết tâm, không nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, phối hợp không chặt chẽ với các sở, ngành và UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do công ty triển khai trên địa bàn tỉnh; nhất là các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riveside.
Theo UBND tỉnh Quảng Nam tại các cuộc họp giải quyết vướng mắc do tỉnh chủ trì và các văn bản kiến nghị của Công ty Bách Đạt An, công ty luôn khẳng định có đầy đủ năng lực tài chính và quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, thực tế năng lực tài chính hiện nay của công ty không bảo đảm.
Cụ thể là chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước đối với phần đất đã được UBND tỉnh giao đợt 1 để triển khai dự án Khu đô thị Bách Đạt, chưa chuyển đầy đủ nguồn kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt từ tháng 8/2022 để tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riveside.
Vu Cong ty Bach Dat An: Chu dau tu nop them 10,9 ty
 Một dự án của Công ty Bách Đạt An tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.
Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh của Công ty Bách Đạt An theo thẩm quyền.
UBND tỉnh yêu cầu Công ty Bách Đạt An khẩn trương chuyển toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt để phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan. Thời gian hoàn thành việc chuyển tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn trước ngày 10/3.
Đồng thời, khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ về tài chính với nhà nước đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị Bách Đạt. UBND tỉnh chỉ xem xét gia hạn thời gian thực hiện các dự án khi công ty hoàn thành các yêu cầu nêu trên.
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn theo dõi việc chuyển tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của Công ty Bách Đạt An.
Trường hợp Công ty Bách Đạt An chấp hành đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án phù hợp.
Trường hợp Công ty Bách Đạt An không chuyển nguồn kinh phí đảm bảo đủ theo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá năng lực tài chính của công ty, báo cáo UBND tỉnh xem xét không gia hạn thời gian thực hiện dự án, thu hồi dự án và chỉ đạo giải quyết các phát sinh sau khi thu hồi dự án.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi việc Công ty Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam đề nghị Cục hướng dẫn việc thỏa thuận quản lý, sử dụng nguồn thu của nhân dân tại Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam (nếu được đề nghị) để chủ trì hướng dẫn 2 công ty thực hiện...
Phương Uyên (TH)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN