Vinaconex dự chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức

Với 438,6 triệu cổ phiếu VCG đang lưu hành, ước tính Vinaconex sẽ chi hơn 526 tỷ đồng để trả cổ tức. 
HĐQT Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) công bố phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 với cùng tỷ lệ 6% bằng tiền mặt.
Ngày đăng ký cuối cùng là 22/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9.
Với 438,6 triệu cổ phiếu VCG đang lưu hành, ước tính Vinaconex sẽ chi hơn 526 tỷ đồng để trả cổ tức. Dự kiến công ty sẽ thanh toán ngày 22/10.
Trong đó với việc nắm giữ 57,71% vốn cổ phần, Công ty TNHH An Quý Hưng có thể nhận về 303 tỷ đồng từ đợt chia lần này.
Vinaconex du chi hon 500 ty dong tra co tuc
 
Theo kế hoạch, Vinaconex sẽ thanh toán cổ tức năm 2021 tương đương năm 2020 với cùng tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng công ty còn đợt chia cổ tức cho năm nay bằng tiền mặt tỷ lệ 6%.
HĐQT Vinaconex cũng vừa thông qua phương án bán hết hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, tương ứng với 0,7% vốn. Mục đích bán nhằm cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động cho tổng công ty. Thời gian bán, giá bán chưa được công bố.
Trước đó, ngày 30/8, Vinaconex đã phân phối xong 36,2 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông, tỷ lệ phân phối là 9%.
Mới đây, VGC công bố Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2021, sau soát xét, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2021 của VCG bị điều chỉnh về mức 2.341 tỷ đồng và 249 tỷ đồng, tương đương giảm gần 1% và 11% so với báo cáo tài chính tự lập trước đó.
Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 của VCG bị điều chỉnh giảm do Công ty ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp gần 40 tỷ đồng, thay vì được hoàn nhập dự phòng hơn 44 tỷ đồng như báo cáo tự lập ghi nhận.
Theo thuyết minh, VCG ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh gần 40 tỷ đồng chủ yếu do khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi ít hơn so với báo cáo tự lập là gần 80 tỷ đồng.
So với kết quả cùng kỳ năm 2020, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 của VCG đã giảm 8% và lợi nhuận sau thuế giảm 40%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN