Quảng Nam chỉ đạo giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án của Bách Đạt An

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Thông báo số 113 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại buổi làm việc để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho biết các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Tổ công tác thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Tổ phó Thường trực Tổ công tác tập trung, tích cực chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn rà soát các tồn tại, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết; trường hợp cần thiết, tập hợp, cũng cố hồ sơ, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị liên quan khẩn trương trình phê duyệt quyết toán các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo từng phương án hoặc từng phần đã thực hiện của mỗi phương án) để làm cơ sở cho nhà đầu tư khấu trừ thực hiện nghĩa vụ tài chính….

Quang Nam chi dao giai quyet vuong mac lien quan den cac du an cua Bach Dat An
 Thông báo số 113 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Riêng đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc và quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) của từng dự án.

Phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh loại bỏ các khu vực không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án hoặc điều chỉnh thành đất hiện trạng chỉnh trang; làm căn cứ điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo sớm hoàn thành, kết thúc dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 13 Thông báo số 64 ngày 09/3/2022.

Trong đó lưu ý, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống người dân và khớp nối với hạ tầng chung của khu vực.

Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại các khu vực đã đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, đảm bảo điều kiện thi công và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (toàn bộ hoặc từng phần) đối với các khu vực đảm bảo điều kiện theo quy định.

Đối với dự án Tuyến đường nối Tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85 theo hình thức hợp đồng

BT và các dự án đối ứng thanh toán dự án BT, yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Bách Đạt An rà soát, ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1297 ngày 13/3/2019 và khoản 5 Thông báo số 489 ngày 29/10/2021.

Quang Nam chi dao giai quyet vuong mac lien quan den cac du an cua Bach Dat An-Hinh-2
 Một dự án của Công ty Bách Đạt An tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Sở Tài chính khẩn trương thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Tuyến đường nối Tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85.

Trong thời gian chưa hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán, có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh để thông báo giá trị tạm tính của dự án sẽ được thanh toán bằng tiền sử dụng đất các dự án Khu dân cư An Cư 1 và Khu đô thị Sentosa Riverside (ghi thu, ghi chi) làm căn cứ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1) dự án Khu dân cư An Cư 1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 16 Thông báo số 104 ngày 30/3/2022.

Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát lại các khoản nghĩa vụ tài chính đã thực hiện đối với dự án Khu dân cư An Cư 1 và Khu đô thị Sentosa Riverside, trường hợp thu dư hoặc thu không đúng quy định thì lập thủ tục hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khác.

Sau khi hồ sơ quyết toán dự án Tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn được phê duyệt, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan đối chiếu số liệu, thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi để hoàn thành nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư liên quan đến dự án BT và dự án đối ứng thanh toán dự án BT theo quy định...

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định số 3173 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi, huỷ bỏ các quyết định giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bách đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5, Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

4 dự án trên có tổng diện tích khoảng 48 ha, trước đó được tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương.

Tuy nhiên, do công trình chợ Điện Dương không thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đầu tư (hình thức đối tác công tư) theo quy định của nhà nước, nên các quỹ đất để thực hiện các dự án nêu trên không phải là quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình chợ Điện Dương.

UBND tỉnh giao thị xã Điện Bàn công bố công khai chấm dứt hoạt động đầu tư của các dự án, phối hợp với công ty giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền.

Thị xã Điện Bàn cũng cần thực hiện các hồ sơ, thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) sang đất cây xanh, công cộng để phát triển các khu công viên cây xanh, công trình hạ tầng xã hội…theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Như Ý

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN