Novaland bảo lãnh khoản vay 10.000 tỷ cho dự án Novaworld Phan Thiết

Novaland bảo lãnh khoản vay MBB giải ngân tối đa tại mọi thời điểm số tiền 10.000 tỷ đồng và dư nợ của Delta - Valey tối đa tại mọi thời điểm 6.000 tỷ đồng. 
HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) đã thông qua việc cam kết vô điều kiện, không hủy ngang sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận.
Theo đó, Novaland cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) theo quy định các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MBB và Delta - Valey không giới hạn các khoản vay.
Trong đó, khoản vay 1 là doanh số MBB giải ngân tối đa tại mọi thời điểm số tiền 10.000 tỷ đồng và dư nợ của Delta - Valey tại MBB tối đa tại mọi thời điểm 6.000 tỷ đồng. Đồng thời là các khoản vay khác theo quy định tại các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MBB và Delta - Valley.
Mục đích vay của Delta - Valley Bình Thuận là để thanh toán tiền sử dụng đất, nhu cầu đầu tư, xây dựng và phát triển dự án tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại Dương.
Novaland bao lanh khoan vay 10.000 ty cho du an Novaworld Phan Thiet-Hinh-2
 
Novaland sẽ dùng mọi nguồn lực bảo đảm khả năng hoạt động liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh lý các tài sản để bổ sung nguồn vốn hoạt động. Không giảm tỷ lệ sở hữu vốn trực tiếp hoặc gián tiếp tại Delta - Valley xuống thấp hơn 75% trong suốt thời gian MBB cấp khoản vay cho Delta - Valley.
Ngoài ra, Novaland cũng hỗ trợ vốn cho Delta - Valley triển khai dự án trong trường hợp dự án thiếu nguồn đầu tư.  
Được biết, Tổ hợp Khu du lịch thung lũng Đại Dương còn có tên gọi khác là Novaworld Phan Thiết và Công ty Delta Valley là công ty thành viên của Tập đoàn Novaland.
Trước đó hồi tháng 11 vừa qua, Novaland cũng thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp 2.000 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu 72,62%) tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley để đảm bảo nghĩa vụ của công ty con này đối với khoản vay 3.600 tỷ đồng ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN