NLG: Doanh số bán hàng năm nay dự tăng 40% nhờ 5 dự án hiện hữu

Vietcap dự báo giá trị hợp đồng bán hàng trung bình giai đoạn 2024-2025 (6.700 tỷ đồng) sẽ thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2022 (8.500 tỷ đồng).
 
Trong báo cáo vừa công bố, Chứng khoán Vietcap cho biết năm 2023, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) ghi nhận doanh thu bất động sản cốt lõi đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 56% so với mức thực hiện cùng kỳ, trong đó dự án Mizuki Park đóng góp 59%, dự án Southgate đóng góp 22% và Izumi City đóng góp 17%.
Lợi nhuận ròng năm 2023 đạt 484 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ tuy nhiên vượt kỳ vọng của Vietcap chủ yếu nhờ lợi nhuận cao hơn từ bán đất thương mại.
Giai đoạn 2024-2025, Vietcap cho rằng NLG sẽ mở bán các giai đoạn tiếp theo tại các dự án hiện hữu, hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng. Cụ thể, doanh số bán hàng giai đoạn 2024-2025 dự kiến sẽ tăng trưởng lần lượt 40% và 39%, được hỗ trợ bởi việc mở bán các giai đoạn mới tại 5 dự án hiện hữu là Izumi City, Mizuki Park, Akari City, Southgate và Cần Thơ.
Vietcap dự báo giá trị hợp đồng bán hàng trung bình giai đoạn 2024-2025 (6.700 tỷ đồng) sẽ thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2022 (8.500 tỷ đồng) khi NLG lần đầu mở bán Akari City P2, Mizuki Park P2 và Izumi City.
NLG: Doanh so ban hang nam nay du tang 40% nho 5 du an hien huu
 
Hiện doanh số bán hàng chưa ghi nhận (backlog) của NLG theo ước tính của Vietcap là 11.100 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023, với 2 nguồn đóng góp chính là Akari City P2 (46%) và Southgate (29%). Vietcap ước tính backlog hiện tại sẽ đóng lần lượt 100% và 40% vào dự báo doanh thu bất động sản cốt lõi cho NLG vào năm 2024 và 2025.
Cho riêng năm 2024, Vietcap dự báo doanh số bán hàng sẽ hồi phục mạnh mẽ, đạt mức 5.600 tỷ đồng (tăng 40% so với năm 2023), trong đó dự án Southgate đóng góp 37%, dự án Mizuki Park đóng góp 22%, dự án Cần Thơ đóng góp 16% và dự án Izumi City đóng góp 16%.
Lợi nhuận ròng được dự báo tăng 13% lên mức 549 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 25% cổ phần của Paragon cho Nishi Nippon Railroad dự kiến đóng góp khoảng 30% vào lợi nhuận ròng.
Vietcap kỳ vọng các dự án Izumi City, Cần Thơ và Paragon sẽ có những tiến triển tích cực trong thủ tục pháp lý. Đối với Izumi City, NLG đang xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể cho các giai đoạn chưa mở bán. Đối với Cần Thơ, NLG đang chờ xác định tiền sử dụng đất cho phân khu đất nền.
Đối với Paragon, NLG đang trong quá trình cập nhật giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc bán 25% cổ phần cho bên đối tác nước ngoài. Vietcap kỳ vọng quy trình phê duyệt thuận lợi hơn để NLG tiếp tục mở bán tại Cần Thơ và Izumi City vào năm 2024 (mỗi dự án đóng góp 16% vào doanh số bán hàng). 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN