Nhiều sai phạm trong giao khoán đất rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc giao khoán đất tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).

Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa thông báo có số 1531 về kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng diện tích đất được giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đất rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).

Theo đó cơ quan thanh tra, từ năm 1994 đến thời điểm thanh tra, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu (Ban Quản lý Khu bảo tồn) đang thực hiện ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng đối với khu phục hồi hệ sinh thái là 368 hợp đồng với tổng diện tích hơn 3.231 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là 2.116,82 ha; diện tích đất không có rừng là 1.114,91 ha.

Qua kiểm tra hồ sơ ký hợp đồng giao khoán của 368 tổ chức, cá nhân, Thanh tra tỉnh nhận thấy có 367/368 hồ sơ giao khoán đầy đủ theo quy định tại khoản 1, Điều 6 - Nghị định số 01-CP và tại khoản 2, Điều 8 - Nghị định số 168/NĐ-CP. Các hồ sơ giao khoán đều có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Tuy nhiên, có 1 hồ sơ (hộ ông Trần Văn Phú) tại Đơn xin nhận khoán không có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Sơ đồ khu vực đất giao khoán do Ban Quản lý Khu bảo tồn lập, chỉ thể hiện lô khoảnh, không được đo đạc trên thực địa nên mức độ chính xác chưa cao và rất khó xác định ranh giới trên thực địa.

Về đối tượng giao khoán là tổ chức, Ban Quản lý Khu bảo tồn ký hợp đồng giao khoán cho 12 tổ chức (trong đó có 6 tổ chức không có trụ sở tại địa phương nơi có rừng). Trong 12 tổ chức ký hợp đồng giao khoán, có 9 tổ chức được ký với tổng diện tích 352,06 ha là không đúng đối tượng theo quy định.

Ban Quản lý Khu bảo tồn ký hợp đồng giao khoán cho 73 cá nhân (ký từ ngày 1/4/2005 đến năm 2019), với diện tích 716,36 ha là không đúng đối tượng được nhận khoán.

Nhieu sai pham trong giao khoan dat rung tai Khu Bao ton thien nhien Binh Chau - Phuoc Buu
 Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu. Ảnh: Internet.

Đáng chú ý, có 6 tổ chức, 8 cá nhân sau khi nhận khoán đã có hành vi xây dựng trái phép hoặc để cho các đối tượng bên ngoài vào lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện trong phần giao khoán cho ông Đặng Thanh Minh, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc, có diện tích hơn 5.900m2 bị bỏ ra ngoài tường rào Khu bảo tồn dẫn đến bị lấn chiếm, xây dựng trái phép...

Việc Ban Quản lý Khu Bảo tồn ký hợp đồng với 15 tổ chức, cá nhân từ năm 1994-2005 nhưng sau khi nhận hợp đồng giao khoán đã ủy quyền cho người khác thực hiện hợp đồng khoán cũng không đúng theo quy định.

Ngoài ra, có 41 trường hợp trồng cây không đúng mục đích, vi phạm hợp đồng khoán nhưng Ban Quản lý Khu Bảo tồn không xử lý để làm cơ sở cho việc chấm dứt hợp đồng khoán.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu căn cứ nội dung kết luận thanh tra để xử lý và thanh lý hợp đồng đối với các đối tượng vi phạm hợp đồng khoán. Xem xét xử lý các trường hợp giao khoán hợp đồng không đúng đối tượng, không đúng hạn mức diện tích nhận khoán.

 UBND huyện Xuyên Mộc phối hợp với UBND xã Bình Châu; Ban Quản lý Khu Bảo tồn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ kiểm tra, làm rõ việc trước đây Ban Quản lý Khu Bảo tồn vào thời điểm xây dựng tường rào bảo vệ rừng đặc dụng nhưng đến khu vực diện tích nhận giao khoán của ông Đặng Thanh Minh đại diện cho 06 cá nhân cùng nhận khoán) thì có một phần diện tích 5.900m2 đưa ra bên ngoài tường rào.

Bên cạnh đó, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn qua các thời kỳ về việc ký hợp đồng giao khoán, việc thực hiện hợp đồng giao khoán, việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng khoán nêu tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3 Mục III của Kết luận này.

Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn được giao xử lý trách nhiệm đối với viên chức tham mưu trong việc giao khoán không đúng đối tượng và các sai sót khác có liên quan.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN