Nhà An Khang một mình một ngựa trúng gói thầu Nhà bia ghi danh Liệt sĩ 10 phường

Dự án Sửa chữa Nhà bia ghi danh Liệt sĩ 10 phường có chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân, TP. HCM. 
Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án là 7.626.547.000 đồng, trong đó gói xây lắp có mức đầu tư 6.658.363.320 đồng. Gói thầu này được mở thầu vào 11h ngày 7/3/2024 và hoàn thành 11h24 cùng ngày.
Theo đó, một mình Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang tham gia dự thầu với giá 6.600.430.000 đồng và trúng thầu đúng với giá bỏ thầu.
Nha An Khang mot minh mot ngua trung goi thau Nha bia ghi danh Liet si 10 phuong
 
Nha An Khang mot minh mot ngua trung goi thau Nha bia ghi danh Liet si 10 phuong-Hinh-2
 Quyết định phê duyệt trúng thầu được ông Lê Đình Vũ Sơn ký ngày 18/3/2024.
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang có địa chỉ tại số 18 Đường Số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP HCM do ông Phan Hoàng Nguyên làm giám đốc. 
Công ty đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 56 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.
Tổng giá trị trúng thầu: 116.504.204.644 VND (Trong đó 0 VND là các gói chỉ định
thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 99.142.772.376 VND (Trong đó 0 VND là các gói chỉ định thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 17.361.432.268 VND (Trong đó 0 VND là các gói chỉ định thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 97.12% ở gói thầu tại đây (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).
Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.06% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).
Theo thống kê, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang là nhà thầu khá quen mặt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân và Trung tâm Y tế quận Bình Tân (xem hình bên dưới). 
Nha An Khang mot minh mot ngua trung goi thau Nha bia ghi danh Liet si 10 phuong-Hinh-3
 
Nha An Khang mot minh mot ngua trung goi thau Nha bia ghi danh Liet si 10 phuong-Hinh-4
 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang là nhà thầu khá quen mặt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân có địa chỉ tại số 624/2 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM, giám đốc là ông Lê Đình Vũ Sơn. 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân có quan hệ với 69 nhà thầu.
Đã công bố 304 dự án đầu tư phát triển, trong đó có 35 dự án chưa công bố KHLCNT.
Đã công bố 155 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số 483 gói thầu, trong đó có 72 KHLCNT chưa tìm thấy dự án đầu tư
Đã thực hiện mời thầu 51 gói (với 51 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.
Đã công bố kết quả của 355 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
Có 285 gói có kết quả mà không có TBMT, TBMST.
Có 116 gói chưa đăng tải đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong đó có 147 gói thầu không tìm thấy TBMT
Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.20 nhà thầu.
Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 3.92%, Xây lắp 56.86%, Tư vấn 35.29%, Phi tư vấn 3.92%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 593.540.010.732 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 586.950.837.722 VNĐ.
Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.11%.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN