Long Hậu báo lãi ròng quý 3 đi lùi 15% do hụt doanh thu cho thuê đất

Doanh thu của CTCP Long Hậu (LHG) trong quý 3/2021 giảm 28%, kéo theo lợi nhuận ròng giảm 15% so với cùng kỳ.
 
Trong quý 3, doanh thu thuần của LHG giảm 28% về mức 52 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận mức giảm tương tự, còn gần 26 tỷ đồng.
Trong cơ cấu, doanh thu từ cho thuê nhà xưởng vẫn ổn định ở mức hơn 33 tỷ đồng, tuy nhiên, Công ty lại không ghi nhận bất kỳ doanh thu nào từ hoạt động thuê đất. 
Điểm đáng chú ý, LHG ghi nhận doanh thu tài chính tăng 37% đạt gần 14 tỷ đồng, toàn bộ là lãi tiền gửi ngân hàng. Các chi phí đều được LHG tiết giảm như chi phí tài chính giảm 6%, chi phí bán hàng giảm 83%, chi phí quản lý giảm 11%.
Sau cùng, lợi nhuận ròng quý 3 của LHG vẫn giảm 15% so cùng kỳ, còn gần 20 tỷ đồng.
Long Hau bao lai rong quy 3 di lui 15% do hut doanh thu cho thue dat
 
Nhờ kết quả khả quan trong nửa đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm của LHG lần lượt tăng 56% và gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 718 tỷ đồng và 271 tỷ đồng.
So với kế hoạch, LHG đã vượt hơn 68% kế hoạch lãi sau thuế 161 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021. 
Tổng tài sản của LHG tại thời điểm cuối tháng 9 ghi nhận hơn 2.852 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho không có sự thay đổi đáng kể, vẫn giữ ở mức trên 603 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đầu tư xây dựng KCN, khu dân cư.
Nợ phải trả cũng giảm 5% so với đầu năm, còn hơn 1.413 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do số cổ tức phải trả của Công ty giảm từ hơn 95 tỷ đồng xuống còn gần 753 triệu đồng.
Trong khi đó, tổng nợ vay của LHG ở mức hơn 195 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN