Bamboo Capital báo lãi quý 3 gấp 5 lần cùng kỳ nhờ biên lãi gộp vọt lên 48%

Trong quý 3/2021, biên lãi gộp của Bamboo Capital tăng vọt lên 48,3% nên lợi nhuận sau thuế cũng rất khả quan với 166 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.
CTCP Bamboo Capital (HoSE: BCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần chỉ 457 tỷ đồng, giảm 41,5% so cùng kỳ.
Trong cơ cấu doanh thu, bán hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn nhất với 402 tỷ đồng, tiếp theo là xây lắp...
Bamboo Capital bao lai quy 3 gap 5 lan cung ky nho bien lai gop vot len 48%
 Cơ cấu doanh thu của BCG
Tuy nhiên giá vốn chỉ chiếm 236 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp xấp xỉ cùng kỳ với 221 tỷ đồng. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên đạt tới 48,3%, cao hơn nhiều so mức 28,6% của cùng kỳ.
Thêm vào đó, kỳ này doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tới 596 tỷ đồng, gấp 5,8 lần cùng kỳ. Do đó, sau khi trừ chi phí và thuế, BCG lãi ròng gần 166 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.
Theo BCG, lợi nhuận quý 3 tăng mạnh do hợp nhất các công ty con, trong đó nổi bật là việc chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.  
Bamboo Capital bao lai quy 3 gap 5 lan cung ky nho bien lai gop vot len 48%-Hinh-2
 
Lũy kế 9 tháng, doanh htu thuần của BCG lại tăng gần 13% lên mức 1.904 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng rất khả quan với 508 tỷ đồng, gấp tới 10 lần cùng kỳ.
Lãi là vậy song lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BCG kỳ này âm tới hơn 7.000 tỷ do lỗ từ hoạt động đầu tư, giảm các khoản phải thu và giảm chứng khoán kinh doanh.
Đáng nói, tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của BCG tăng vọt thêm hơn 11.000 tỷ lên 35.371 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh lên hơn 2.400 tỷ đồng; hàng tồn kho xấp xỉ đầu kỳ với 2.126 tỷ; đặc biệt tài sản cố định hữu hình gấp 12 lần lên 4.437 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ, vay nợ tài chính của BCG cũng tăng mạnh từ 4.580 tỷ lên hơn 12.900 tỷ. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN