Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP HCM dự kiến tăng

UBND TP HCM vừa có tờ trình HĐND TP xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 trên địa bàn.

Theo UBND TP HCM, trong 3 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thành phố đã quyết định giữ nguyên hệ thống số điều chỉnh giá đất trên địa bàn liên tục từ năm 2020 đến năm 2022, tương ứng các hệ số từ 1,5 đến 2,5 so với Bảng giá đất tùy chọn theo nhóm và khu vực. Trong khi đó, giá đất trên thị trường liên tục biến động theo chiều hướng tăng trong suốt thời gian qua.

Năm 2023, TP HCM dự kiến sẽ tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên 1.0 so với năm 2022 (tương ứng hệ số từ 2,5 đến 3,5  so với Bảng giá đất).

Qua thống kê dữ liệu giá đất đã định giá theo giá thị trường và dữ liệu thị trường xây dựng bảng giá đất (2020-2024) do các cơ quan chức năng thu thập thì mức giá áp dụng theo hệ thống số quy định năm 2022 đang ở  khoảng cách từ 10,5 % - 35,7% so với giá đất chuyển nhượng trên thị trường.

He so dieu chinh gia dat tai TP HCM du kien tang
 TP HCM dự kiến tăng hệ số giá đất lên một lần.

Nếu hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP HCM năm 2023 tăng thêm 1.0 thì mức giá theo hệ số sẽ ở mức từ 18% -  50% so với giá đất chuyển đổi đất trên thị trường (tỷ lệ tùy theo khu vực, mục đích sử dụng đất, hình thức sử dụng đất).

Bên cạnh đó, hệ thống điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi thu hồi đất được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trong năm 2021, 2022 và khung hệ số theo Quyết định số 28/2022 ngày 15/8/2022 Ban hành Quy định về hệ thống điều chỉnh giá đất để thiết lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái sinh.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM, việc điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức chỉ ảnh hưởng đối với hộ gia đình, cá nhân có phần diện tích  vượt hạn mức theo quy định của pháp luật. 

Đối với trường hợp thuê đất hoặc giao đất không thông qua hình thức đấu giá có giá (theo Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên thì nghĩa vụ tài chính về đất đai được xác định thông qua việc thẩm định giá đất cụ thể theo giá thị trường không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. Trường hợp khu đất có giá (theo Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng thì mới áp dụng hệ thống điều chỉnh giá đất. 

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN