Becamex IJC lãi 9 tháng hơn 554 tỷ đồng, thực hiện 89% kế hoạch năm

Nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong 2 quý đầu năm, IJC vẫn ghi nhận lãi trong 9 tháng đạt 554 tỷ đồng, tăng đến 147%, tương đương thực hiện được 89% kế hoạch.
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, IJC) công bố BCTC quý 3 với doanh thu thuần tăng 22% lên 363 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng cao nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản mang về hơn 249 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Theo sau là doanh thu cung cấp dịch vụ khác như bán vé cầu đường, xây dựng, hợp tác kinh doanh…
Doanh thu tài chính tăng gấp 3 lần lên 2,8 tỷ đồng, nhưng chi phí chiếm đến gần 27 tỷ. Các chi phí hoạt động như bán hàng và quản lý cũng tăng lần lượt 9% và 39% so với cùng kỳ.
Becamex IJC lai 9 thang hon 554 ty dong, thuc hien 89% ke hoach nam
 IJC lãi lớn quý 3.
Sau cùng, lãi sau thuế của IJC vẫn tăng 29%, đạt gần 83 tỷ đồng. Nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong 2 quý đầu năm, thì Công ty vẫn ghi nhận lãi trong 9 tháng đạt 554 tỷ đồng, tăng đến 147%, tương đương thực hiện được 89% kế hoạch.
Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản giảm hơn 200 tỷ về gần 6.638 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 7% lên 801 tỷ và giá trị hàng tồn kho cũng tăng 8% đạt gần 3.669 tỷ đồng.
Becamex IJC giảm mạnh phải trả ngắn hạn khác từ 502 tỷ về 172 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm phần cổ tức phải trả. Vay nợ ngắn hạn tăng 32% lên hơn 480 tỷ đồng, nợ dài hạn vẫn duy trì ở mức 728 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN