Vị vua bị mù, liệt, điếc vẫn khiến mọi kẻ thù khiếp sợ

Mặc dù bị mù, liệt cả tay chân nhưng "Vua hủi" Baldwin IV - Vương quốc Jerusalem vẫn kiên cường xuất hiện nơi chiến trường. Ông là nỗi khiếp sợ của người Hồi giáo trong thế kỷ XII.
 

Vị vua kỳ lạ: Bị mù, liệt, điếc vẫn khiến mọi kẻ thù khiếp sợ


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN