Vật thể ma quái tiết lộ 'tương lai' 5 tỉ năm sau của Trái Đất

Nằm trong cụm sao mở Messier 37, một vật thể ma quái cách Trái Đất 4.500 năm ánh sáng có thể tiết lộ tương lai 5 tỉ năm sau của chúng ta. Đó là một tinh vân hành tinh tuyệt đẹp với trung tâm là sao lùn trắng.

Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái ĐấtLý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN