Tại sao loài mèo luôn lạnh lùng nhưng 'con sen' vẫn mê tít?

Mèo là loài động vật phi xã hội duy nhất mà con người tiến hóa thành công. Tuy nhiên, nhiều 'con sen' lại khá thất vọng vì mèo không hề gần gũi hay tình cảm như là chó. 
Tại sao loài mèo luôn lạnh lùng nhưng con sen vẫn mê tít?


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN