Loài cây có hình dạng giống đôi môi kiều nữ ai cũng yêu

Ở vùng Nam Phi và New Zealand có một loại cây gần giống như sen đá có hình dạng giống “đôi môi kiều nữ”.
Loài cây có hình dạng giống “đôi môi kiều nữ” ai cũng yêu

Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN