Trí thức Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng quan trọng

Chiều 23/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước”.
Lực lượng quan trọng, không tách rời dân tộc
Phát biểu tại Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước”, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), TSKH. Phan Xuân Dũng cho biết, trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Tri thuc Viet Nam o nuoc ngoai la luc luong quan trong
 Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), TSKH. Phan Xuân Dũng phát biểu tại Hội thảo.
Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, mỗi một dân tộc.
Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã khẳng định: “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị”
“Trí thức Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng quan trọng không tách rời với dân tộc, với đất nước. Trí thức Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp quan trọng vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn được Đảng ta và Nhà nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.
Tri thuc Viet Nam o nuoc ngoai la luc luong quan trong-Hinh-2
 Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các đại biểu.
TSKH Phan Xuân Dũng cho hay, Hội thảo hôm nay là một dịp để ôn lại, đánh giá công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước xây dựng và phát triển đất nước nói chung và Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng; góp phần xây xựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thông qua hội thảo phát hiện những giải pháp hay, khả thi, hiệu quả để kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhằm phát huy hơn nữa tiềm lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển tiềm lực KH&CN, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia.
Để đất nước đến gần hơn với kiều bào hơn nữa
Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban cho hay, 40 năm qua, cùng với công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, Liên hiệp Hội Việt Nam đã từng bước trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở trung ương và địa phương, khẳng định được vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển của đất nước thông qua đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.
Tri thuc Viet Nam o nuoc ngoai la luc luong quan trong-Hinh-3
 Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong lực lượng trí thức Việt Nam, bộ phận trí thức NVNONN là một cấu thành quan trọng, một nguồn lực dồi dào đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử.
Nhận thức được vai trò quan trọng của trí thức NVNONN, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác đối với NVNONN nói chung và trí thức kiều bào nói riêng, trong đó, gần đây nhất là Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới.
Các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương thời gian qua đã chú trọng kết nối, phát huy nguồn lực trí thức NVNONN trong các hoạt động chương trình cụ thể. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đã có nhiều hợp tác trong vận động trí thức kiều bào nói riêng và công tác vận động kiểu bảo nói chung, đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật của đất nước.
Trong thời gian tới, đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng về số lượng, đa dạng hơn về địa bàn cư trú, hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại, cơ cấu tiếp tục thay đổi. Thế hệ trẻ đang thay thế dần lớp người lớn tuổi, với tư duy sáng tạo, là động lực to lớn đóng góp cho nước sở tại và nước nhà.
Với số lượng đông đảo, làm việc ở nhiều nước có trình độ cao về khoa học – công nghệ và kinh tế, được đào tạo trong môi trường phát triển, cạnh tranh, thông tin cập nhật, chuyên gia, trí thức kiều bảo là vốn quý, nếu huy động tốt sẽ góp phần giúp đất nước phát triển, đặc biệt trên các mặt khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững,
“Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” hôm nay, với sự phối hợp của các cơ quan chuyên trách về công tác trí thức, đại đoàn kết và công tác về NVNONN, cùng sự tham gia của các cơ quan liên quan và đại diện cộng đồng tri thức kiểu bảo, là cơ hội để chúng ta trao đổi thẳng thắn, thực chất, góp phần xây dựng những kết nối bền vững giữa cộng đồng khoa học trong và ngoài nước trong tương lai, hướng tới sự phát triển của đất nước”, ông Mai Phan Dũng cho hay.
Tri thuc Viet Nam o nuoc ngoai la luc luong quan trong-Hinh-4
 Các đại biểu đại diện trí thức NVNONN tham dự Hội thảo hôm nay sẽ thay mặt cộng đồng nêu lên những ý kiến tâm huyết, những nguyện vọng, kiến nghị.
Ông Dũng hy vọng, với tiền đề hôm nay, Liên hiệp Hội Việt Nam, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ có nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa dành cho kiều bào.
Các đại biểu tham dự Hội thảo hôm nay sẽ thay mặt cộng đồng nêu lên những ý kiến tâm huyết, những nguyện vọng, kiến nghị cụ thể để đất nước có thể đến gần hơn với kiều bào, thấu hiểu kiểu bảo hơn nữa.
“Tôi tin tưởng rằng, với tình yêu quê hương đất nước của những người con Lạc châu Hồng, cùng những nỗ lực của các cơ quan trong nước, trí thức kiều bào ta ở nước ngoài sẽ tiếp tục noi gương những tấm gương sáng đi trước để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, tiêu biểu như GS.VS Trần Đại Nghĩa, kiều bào Pháp, Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, ông Dũng bày tỏ.

Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước” nằm trong chuỗi kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Mời quý độc giả xem video: "Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam quy tụ hơn 900 trí thức tiêu biểu". Nguồn: VOV.

Mai Loan

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN