Thầy giáo 'xâm hại 5 nam sinh' ở miền Tây được tuyển dụng thế nào?

Lợi dụng việc được phân công chủ nhiệm liên tục các lớp 3, 4, 5 từ năm 2020 - 2022, trong quá trình dạy học thầy giáo đã nhiều lần xâm hại 5 nam sinh tiểu học.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN