Tấn công bằng a-xít khiến 1 người chết, nhiều người bị thương ở TP HCM

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đã dùng a-xít tấn công vào những người đang ngồi khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.
 

Tấn công bằng a-xít ở TPHCM, 1 người chết và 7 người bị thương


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN