Sư thầy chạy xe lạng lách, đánh nhau với người đi đường

Một nhà sư đang tu hành tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan đã có hành vi phóng xe lạng lách, gây gỗ, đánh nhau với người đi đường, gây xôn xao mạng xã hội.
 

Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN