Cựu nhân viên Bộ Ngoại giao say rượu xông vào trụ sở cảnh sát gây rối

Nhiều cảnh sát cơ động có mặt, yêu cầu, nhắc ông Giang di chuyển ra khỏi đơn vị, nhưng bị cáo vẫn không chấp hành mà còn chửi bới, tấn công cảnh sát.

Cựu nhân viên Bộ Ngoại giao đánh cảnh sát cơ động rút đơn kháng cáo


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN