Nguyên nhân gây trở ngại thu hút đầu tư vào Khu đô thị Tây Bắc TP HCM

Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc TPHCM quy mô 6.084ha và các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được quyết toán nhưng vẫn chưa xong nên ảnh hưởng đến thu hút đầu tư.

Thanh tra TP.HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM (BQL).

Thời kỳ thanh tra đối với nội dung quy hoạch và thực hiện quy hoạch, từ năm 2015-2022; đối với nội dung quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư, từ năm 2021-2022.

BQL này được thành lập từ năm 2004, với nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch chi tiết trong Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM, trình UBND TP.HCM phê duyệt theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt; Xây dựng phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư; hướng dẫn tiếp nhận và thẩm định các dự án đầu tư... Trải qua gần 20 năm, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ, BQL đã bộc lộ nhiều thiếu sót.

Nguyen nhan gay tro ngai thu hut dau tu vao Khu do thi Tay Bac TP HCM-Hinh-4

Có quỹ đất dồi dào, song, nhiều năm qua Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM vẫn chưa thu hút đầu tư tương xứng, có nhiều dự án "treo". Ảnh" VP

Cụ thể, Thanh tra TP.HCM cho biết, BQL tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc từ tháng 6/2016-2/2020, mất hơn 3 năm 8 tháng mới xong bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh), là thực hiện chậm (cuối năm 2016 phải hoàn tất).

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) Khu đô thị Tây Bắc thực hiện nhiều lần (4 lần) mất 11 tháng chưa đảm bảo đồng bộ, kịp thời về chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, Sở QH-KT TP.HCM phải góp ý, điều chỉnh trả lại nhiều lần để bổ sung. Thời gian lập nhiệm vụ đối với quy hoạch phân khu là 1 tháng chưa đảm bảo, còn quá chậm.

Bên cạnh đó, thời gian từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt đến khi được Sở QH-KT thẩm định, trình UBND TP.HCM đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) Khu đô thị Tây Bắc để báo cáo Thủ tướng xem xét mất 10 tháng (16/11/2020-21/9/2021). Tính đến thời điểm thanh tra, công tác lập đồ án quy hoạch đã hơn 3,5 năm (tính từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tháng 2/2020 đến tháng 10/2023). Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu là 9 tháng là quá chậm.

Tiếp theo, BQL trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc với quy mô 6.089 ha là không chính xác, làm phát sinh tăng kinh phí lập quy hoạch.

Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc trong đó nội dung đánh giá môi trường chiến lược chưa phân tích được các yếu tố, dự báo đánh giá các tác động đến môi trường, không có bản đồ hiện trạng môi trường; không có bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Ảnh hướng lớn đến thu hút đầu tư

Theo Thanh tra TP.HCM, BQL chưa lập hồ sơ cắm mốc giới và thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa đối với 9 khu chức năng và 1 dự án (Khu dân cư Tân An Hội) đã được phê duyệt đồ án quy hoạch, không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc lập hồ sơ cắm mốc giới của các chủ đầu tư dự án; Chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, BQL lập, trình 4 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 chậm so với thời gian quy định, trong đó có đồ án chậm ít nhất 1 tháng 8 ngày và nhiều nhất 15 tháng 11 ngày so với thời gian quy định là 9 tháng. Một số chỉ tiêu của các đồ án được lập không phù hợp với quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 được phê duyệt.

Chưa hết, Thanh tra TP.HCM còn chỉ ra đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc, quy mô 6.084 ha và các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được UBND TP.HCM phê duyệt với tổng giá trị được quyết toán là 18,7 tỷ đồng nhưng hiện đang được thẩm định, điều chỉnh quy hoạch nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu hút đầu tư, triển khai các dự án xây dựng trong khu đô thị.

BQL cũng chưa xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ đầu tư; phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Khu đô thị Tây Bắc.

Thanh tra TP.HCM nêu rõ, để xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo BQL, các tổ chức, cá nhân thuộc BQL được phân công phụ trách tại thời kỳ liên quan và các đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch có liên quan.

Ngoài ra, đối với Sở QH-KT TP.HCM, việc tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch chậm so với thời gian quy định, thiếu kiểm tra diện tích lập quy hoạch cho toàn Khu đô thị Tây Bắc dẫn đến diện tích lập quy hoạch không chính xác; nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch không đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Đối với các chủ đầu tư các dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp Tân Phú Trung; Khu dân cư Tân An Hội; Khu tái định cư phục vụ Khu đô thị Tây Bắc Tam Tân; Khu tái định cư phục vụ Khu đô thị đại học Quốc tế (VIUT) không lập hồ sơ trình BQL thẩm định hồ sơ cắm mốc giới.

Theo Vũ Phạm/Nhà đầu tư

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN