Đại tá Công an được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang

Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an), được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Công an được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang là ai?

Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN