Cty Hoa cảnh vườn xinh có trúng gói thầu tại Khu công nghệ cao?

BQL các dự án đầu tư xây dựng KCNC TP. HCM đang trong giai đoạn xét thầu 2 gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC.
Duy nhất một nhà thầu tham dự
Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 6/2/2024, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên (Bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu 2 gói thầu:
Gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 2) 2 tháng đầu năm 2024, trong khu công nghệ cao (KCNC);
Gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 1) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC.
Cả 2 gói thầu nêu trên, đều thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có dự toán mua sắm hơn 6,864 tỷ đồng; được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCNC TP. HCM phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-BQLCDA-DTHT ngày 17/1/2024; nguồn vốn thực hiện được sử dụng nguồn thu giá dịch vụ sử dụng công trình hạ tầng và tiện ích công cộng năm 2024.
Cty Hoa canh vuon xinh co trung goi thau tai Khu cong nghe cao?
 Quyết định số 04/QĐ-BQLCDA-DTHT ngày 17/1/2024, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Theo KHLCNT đã công bố, có 9 gói thầu liên kết, bao gồm:
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu, thuộc công tác cây xanh - mảng xanh - vệ sinh môi trường, vận hành duy trì trạm đèn hệ thống chiếu sáng 2 tháng đầu năm 2024, thuộc Kế hoạch bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng năm 2024, có giá hơn 80 triệu đồng (lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn);
Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu, thuộc công tác cây xanh - mảng xanh - vệ sinh môi trường, vận hành duy trì trạm đèn hệ thống chiếu sáng 2 tháng đầu năm 2024, thuộc Kế hoạch bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng năm 2024, có giá gần 72 triệu đồng (lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn);
Gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 1) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 1,195 tỷ đồng (hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi);
Gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 2) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 1,027 tỷ đồng (hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi);
Gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 3) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 1,059 tỷ đồng (hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi);
Gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 4) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 1,359 tỷ đồng (hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi);
Gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 5) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 841 tỷ đồng (hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi);
Gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 6) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 1,108 tỷ đồng (hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi);
Gói thầu vận hành duy trì trạm đèn hệ thống chiếu sáng 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 120,9 triệu đồng (hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi).
Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 6/2, tại gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 2) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 1,027 tỷ đồng, duy nhất Công ty TNHH Hoa cảnh vườn xinh dự thầu với giá 679,415 triệu đồng.
Cty Hoa canh vuon xinh co trung goi thau tai Khu cong nghe cao?-Hinh-2
 

Cty Hoa canh vuon xinh co trung goi thau tai Khu cong nghe cao?-Hinh-3
 Cả 2 gói thầu chỉ duy nhất  Công ty TNHH Hoa cảnh vườn xinh dự thầu 

Tại gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 1) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC, có giá 1,195 tỷ đồng, duy nhất Công ty TNHH Hoa cảnh vườn xinh dự thầu với giá 836,212 triệu đồng.
Năng lực nhà thầu ra sao?
Công ty TNHH Hoa cảnh vườn xinh (địa chỉ tại phường 15, quận 8, nay là TP. Thủ Đức, TP. HCM) thành lập năm 2008, theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Tháng 4/2022, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia; người đại diện pháp luật là ông Dương Văn Hà. Do mới gia nhập mạng đấu thầu quốc gia nên thành tích của Công ty TNHH Hoa cảnh vườn xinh còn khá khiêm tốn khi mới chỉ tham gia 3 gói thầu, trúng 1 gói, 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 486,045 triệu đồng.
Nhưng các gói thầu mà nhà thầu này tham gia, đều do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao TP. HCM làm chủ đầu tư.
Trước đó, ngày 5/2/2024, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao TP. HCM đã phê duyệt Quyết định số 18/QĐ-BQLCDA-DTHT phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí, trồng thay hoa Tết Nguyên đán 2024, tại một số điểm nhấn trong KCNC; Công ty TNHH Hoa cảnh vườn xinh trúng thầu với giá 486,045 triệu đồng (giá gói thầu 498,410 triệu đồng (tiết kiệm gần 12,4 triệu đồng). Ông Đức Thọ - một chuyên gia đấu thầu nhận định: “Công ty TNHH Hoa cảnh vườn xinh tuy mới gia nhập mạng đấu thầu quốc gia, nhưng đã có kinh nghiệm thực hiện gói thầu trang trí, trồng thay hoa Tết Nguyên đán 2024, tại một số điểm nhấn trong KCNC.
Do đó, khả năng nhà thầu này sẽ "chắc tay" tại gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 1) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC và gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh và vệ sinh môi trường (Khu vực 2) 2 tháng đầu năm 2024, trong KCNC.
Giá dự thầu của Công ty TNHH Hoa cảnh vườn xinh đối với 2 gói thầu nêu trên, cũng giảm 43 - 51% so giá thầu mà chủ đầu tư đưa ra, đây cũng là một lợi thế cho nhà thầu này”.
Thục Anh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN