Chỉ khua môi múa mép, 'tiến sĩ giấy' kiếm hơn 2.700 tỷ trong 1 năm

Chỉ trong một năm, 'tiến sĩ giấy' - bị cáo Phạm Thanh Hải đã huy động được hơn 2.725 tỉ đồng từ 2.574 nhà đầu tư.
Thủ đoạn “huy động” hơn 2.700 tỉ trong 1 năm của “tiến sĩ giấy”


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN