'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động như đa cấp

Bộ Công an cảnh báo, gần đây "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tiếp tục hoạt động trở lại một số địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Thanh Hóa,... tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN