Ngoài bị án tử hình, đại gia Trương Mỹ Lan còn phải bồi thường bao nhiêu tiền?

HĐXX bác toàn bộ quan điểm của bà Trương Mỹ Lan và các luật sư, xác định bị cáo phạm 3 tội; tuyên phạt mức án tử hình, buộc bồi thường gần 674.000 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt mức án tử hình, buộc bồi thường gần 674.000 tỷ đồng


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN