5 gói thầu của Điện lực Bến Tre có về tay Xây lắp điện Hữu Trung?

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 9/4, Công ty Điện Lực Bến Tre mở thầu 12 gói, trong đó, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung tham gia 5 gói…
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung  có địa chỉ tại xã Bình Phú, TP. Bến Tre (Bến Tre), thành lập năm 2016 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Giang Tử.
Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2021 đến nay, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung đã tham gia 14 gói thầu, trúng 1 gói, trượt 5 gói, 6 gói chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy; tổng giá trị trúng thầu 278,170 triệu đồng.
5 goi thau cua Dien luc Ben Tre co ve tay Xay lap dien Huu Trung?
Công ty Điện Lực Bến Tre mở thầu 12 gói thầu. Nguồn MSC 

Được biết, tại gói thầu thi công di dời lưới điện, phục vụ giải phóng mặt bằng, trị giá 278,170 triệu đồng, được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre chỉ định cho Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung trúng thầu.
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung đang đợi kết quả của 5 gói thầu, do Công ty Điện lực Bến Tre làm chủ đầu tư. Cụ thể:
Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình sửa chữa lưới hạ thế, huyện Ba Tri năm 2024 - vùng 1, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) sửa chữa lưới hạ thế huyện Ba Tri năm 2024 - vùng 1, có tổng mức đầu tư 2,801 tỷ đồng, được Công ty Điện lực Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-PCBTr ngày 11/3/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn sửa chữa lớn năm 2024. Công ty Điện lực Bến Tre lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 9/4, gói thầu có giá dự toán 2,344 tỷ đồng; Hợp tác xã Xây lắp điện Hưng Phú dự thầu với giá 2,342 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung dự thầu với giá 2,294 tỷ đồng.
5 goi thau cua Dien luc Ben Tre co ve tay Xay lap dien Huu Trung?-Hinh-2
 Nguồn MSC

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình sửa chữa lưới trung thế các lộ ra máy 1, trạm 110kV Giồng Trôm, thuộc KHLCNT Dự án - dự toán mua sắm sửa chữa lưới trung thế các lộ ra máy 1, trạm 110kV Giồng Trôm, có tổng mức đầu tư 1,546 tỷ đồng, được Công ty Điện lực Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 616/QĐ-PCBTr ngày 11/3/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn sửa chữa lớn năm 2024. Công ty Điện lực Bến Tre lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 9/4, gói thầu có giá dự toán 1,412 tỷ đồng; Hợp tác xã Xây lắp điện Hưng Phú dự thầu với giá 1,411 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung dự thầu với giá 1,357 tỷ đồng.
Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình sửa chữa lưới hạ thế, huyện Giồng Trôm năm 2024, thuộc KHLCNT sửa chữa lưới hạ thế, huyện Giồng Trôm năm 2024, có tổng mức đầu tư 1,022 tỷ đồng, được Công ty Điện lực Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 616/QĐ-PCBTr ngày 11/3/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn sửa chữa lớn năm 2024. Công ty Điện lực Bến Tre lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 9/2, gói thầu có giá dự toán 457,507 triệu đồng; duy nhất Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung dự thầu với giá 439,572 triệu đồng.
Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình sửa chữa lưới hạ thế, huyện Bình Đại năm 2024, thuộc KHLCNT sửa chữa lưới hạ thế, huyện Bình Đại năm 2024, có tổng mức đầu tư 1,046 tỷ đồng, được Công ty Điện lực Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-PCBTr ngày 11/3/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn sửa chữa lớn năm 2024. Công ty Điện lực Bến Tre lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 9/4, gói thầu có giá dự toán 767,570 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hào Quang Phát dự thầu với giá 765,840 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung dự thầu với giá 737,112 triệu đồng.
Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình sửa chữa lưới hạ thế giảm TTĐN, huyện Châu Thành, năm 2024, thuộc KLCNT sửa chữa lưới hạ thế giảm TTĐN, huyện Châu Thành, năm 2024, có tổng mức đầu tư hơn 3,261 tỷ đồng, được Công ty Điện lực Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 614/QĐ-PCBTr ngày 11/3/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn sửa chữa lớn năm 2024. Công ty Điện lực Bến Tre lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 9/4, gói thầu - vẫn là cặp đôi Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hào Quang Phát dự thầu với giá 2,373 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung dự thầu với giá 2,312 tỷ đồng.
Các gói thầu nêu trên vẫn đang trong giai đoạn xét thầu, chưa biết gói thầu nào sẽ về tay Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung?
Trước đó, vào các năm 2021 – 2022, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung đã tham gia dự thầu nhiều gói thầu, tại Công ty Điện lực Bến Tre, nhưng không trúng thầu…
Thục Anh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN