Vì sao Petro Miền Trung bị phạt và truy thu 37 tỷ đồng?

Petro Miền Trung đã có hành vi kê khai giảm trừ doanh thu đối với chiết khấu thương mại cho người mua không có thỏa thuận trong hợp đồng...
Cụ thể, theo Quyết định số 3314/QĐ-XPHC ngày 12/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Petro Miền Trung đã có hành vi kê khai giảm trừ doanh thu đối với chiết khấu thương mại cho người mua không có thỏa thuận trong hợp đồng; chưa kê khai giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ tương ứng với các khoản công nợ phải trả cho người bán đã kéo dài nhiều năm, không có biên bản đối chiếu công nợ hằng năm, không còn nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán dẫn đến làm giảm số thuế GTGT phải nộp năm 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 số tiền hơn 178,9 triệu đồng.
Ngoài ra, doanh nghiệp này có hành vi kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) các khoản phân bổ chi phí giá vốn không tương ứng với doanh thu; chưa điều chỉnh tăng thu nhập đối với khoản công nợ phải trả cho người bán kéo dài nhiều năm; kê khai thiếu thu nhập tính thuế; giảm trừ doanh thu đối với chiết khấu thương mại cho người mua không có thỏa thuận trong hợp đồng; xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng tại Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas không đúng quy định dẫn đến làm giảm số thuế TNDN phải nộp năm 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 số tiền hơn 28,7 tỷ đồng.
Vi sao Petro Mien Trung bi phat va truy thu 37 ty dong?
 
Petro Miền Trung cũng có hành vi kê khai giảm trừ người phụ thuộc không đúng quy định; khấu trừ thiếu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% trên thu nhập khi trả tiền công cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên dẫn đến làm giảm số thuế TNCN phải nộp năm 2015, 2016, 2018, 2019 số tiền hơn 8,3 triệu đồng.
Đồng thời, Petro Miền Trung cũng chưa lập hóa đơn giao cho người mua khi chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas; Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được công ty phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Do đó, Petro Miền Trung bị áp dụng hình thức xử phạt số tiền gần 5,8 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp bị phạt hơn 5,7 tỷ đồng theo mức phạt 20% đối với hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp và 15 triệu đồng đối với hành vi chưa lập hóa đơn theo quy định.
Doanh nghiệp cũng phải nộp hơn 2,6 tỷ đồng tiền chậm nộp tiền thuế đối với số tiền thuế kê khai thiếu. Tổng cộng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế mà Petro Miền Trung phải nộp là hơn 37 tỷ đồng.
Được biết, Để khắc phục hậu quả, Petro Miền Trung đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 28 tỷ đồng vào ngày 18/6/2021 và hơn 8 tỷ đồng vào ngày 22/3/2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn thiếu số tiền chậm nộp tiền thuế TNDN hơn 629 triệu đồng.
Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG) được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Năm 2018, cổ phiếu PMG được giao dịch trên HOSE. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vỏ bình gas, tồn trữ, chiết nạp khí hóa lỏng và làm đầu mối cung ứng gas cho thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Công ty nhập khẩu khí hoá lỏng (LPG) thông qua việc chiết nạp, sau đó cung cấp cho các hộ gia đình, khu thương mại.
Mặc dù có tiềm năng phát triển, nhưng hiệu quả kinh doanh 5 năm gần đây của PMG có đà suy giảm. Cụ thể, lợi nhuận ròng giảm trung bình gần 60%/năm giai đoạn 2018-2020, trước khi Công ty báo lỗ kỷ lục gần 62 tỷ đồng trong năm 2021.
Năm 2023, Petro Miền Trung đặt kế hoạch với mục tiêu doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quả kinh doanh lại kém xa chỉ tiêu đặt ra. Cụ thể, doanh thu hợp nhất quý 4/2023 đạt 471,5 tỷ đồng, giảm khoảng 25 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, doanh thu hợp nhất của Công ty ở mức 1.876,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 22,7 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với khoản lỗ 13,3 tỷ đồng năm 2022.
Minh Châu (t/h)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN