Mời tham gia khóa tu ở... resort: Trụ trì chùa Cự Đà nói gì?

Trước thông tin bà Phạm Thị Thu đăng tải thông tin mời tham gia khoá tu chùa Cự Đà ở... resort (khu nghỉ dưỡng), Đại đức Thích Di Kiên, trụ trì chùa Cự Đà (Hà Nội) đã chính thức lên tiếng.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN