Chụp ảnh xong, chủ studio hiếp dâm luôn người mẫu ảnh 17 tuổi

Lợi dụng lúc chỉ có 2 người, chủ studio đã khống chế rồi hiếp dâm người mẫu ảnh chỉ mới 17 tuổi.

Lợi dụng studio chỉ có hai người, Thành đã khống chế hiếp dâm người mẫu ảnh.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN