Vietjet bị HoSE nhắc nhở do công bố BCTC chưa đầy đủ

HoSE nhắc nhở và đề nghị Vietjet cung cấp báo cáo tài chính quý 1/2022 (riêng lẻ và hợp nhất) bản hợp lệ theo quy định và thực hiện công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố văn bản nhắc nhở CTCP Hàng không Vietjet (VJC) vì công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 chưa đầy đủ.
Hiện tại, Vietjet mới chỉ công bố bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chưa kèm theo các phụ lục và thuyết minh theo quy định tại Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính.
Ngoài ra, các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Vietjet cũng thiếu dấu đỏ của công ty. Hiện nay đã quá hạn chót 30/4 để nộp báo cáo tài chính quý 1.
HoSE nhắc nhở và đề nghị Vietjet cung cấp báo cáo tài chính quý 1/2022 (riêng lẻ và hợp nhất) bản hợp lệ theo quy định và thực hiện công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
Vietjet bi HoSE nhac nho do cong bo BCTC chua day du
 Công bố thông tin trên HoSE.
Theo báo cáo mà Vietjet đã công bố, hãng hàng không này lỗ gộp gần 257 tỷ đồng trong quý 1.
Nhờ hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp mức khả quan 1.156 tỷ đồng dù vẫn giảm 17% so cùng kỳ. Đặc biệt, kỳ này chi phí tài chính tăng vọt gấp hơn 10 lần lên 403 tỷ đồng. Dù vậy, Vietjet vẫn lãi 750 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.
Cộng thêm Vietjet không còn phải gánh lỗ từ liên doanh liên kết cũng như hoạt động khác, nên sau cũng công ty vẫn ghi nhận 244 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần gấp đôi cùng kỳ.
Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của Vietjet tăng mạnh thêm hơn 9.550 tỷ lên 61.206 tỷ đồng. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 48% khi tăng lên 29.664 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương cũng tăng khá lên 4.455 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, Vietjet vẫn đang vay nợ ngắn hạn 7.320 tỷ đồng; vay và trái phiếu phát hành dài hạn 12.220 tỷ đồng (tăng mạnh 50%).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN