Video: “Tín dụng đen” xâm nhập dữ liệu điện thoại người vay qua app

Khi người vay không trả tiền, bên cho vay sẽ sử dụng dữ liệu danh bạ của người vay để nhắn tin, gọi điện thoại đòi nợ một người bất kỳ có trong danh bạ.
>>>Mời độc giả xem video:

 
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN