Vì sao Sản xuất Nam Hoa bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 120 triệu đồng?

UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. 
Ngày 27/4/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (HoSE: NHT) tổng số tiền 120 triệu đồng. 
Theo đó, Nam Hoa bị phạt 60 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Nam Hoa công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK TPHCM đối với Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01B/2021-NQHĐQT-NHT ngày 08/03/2021 về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022 về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2022)
Đồng thời, Nam Hoa còn bị phạt 60 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính: CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, Nam Hoa CBTT không đầy đủ về thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022; Công ty CBTT không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022.
Chi tiết là các giao dịch: Mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ giá trị 2 tỷ với CTCP Xuân Hòa Việt Nam là tổ chức có liên quan với ông Đoàn Hương Sơn – Chủ tịch HĐQT NHT; Nam Hoa vay 200 triệu đồng của ông Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám đốc NHT và tạm ứng tiền cho ông Thọ 1,1 tỷ đồng. Công ty vay và hoàn trả ông Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám đốc NHT số tiền 810 triệu đồng, tạm ứng cho ông Thọ 40 triệu đồng và hoàn ứng tiền cho ông Thọ 140 triệu đồng.
Vi sao San xuat Nam Hoa bi Uy ban Chung khoan xu phat 120 trieu dong?
 
Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Nam Hoa thực hiện được 884 tỷ tổng doanh thu hợp nhất, giảm 5% so năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 63 tỷ đồng, tăng gần 17% so năm trước.
Theo đó, năm 2023, Nam Hoa lên kế hoạch doanh thu thuần giảm mạnh 39% về còn 536 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 31% về mức 43tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN