Thêm tổ chức và cá nhân bị Uỷ ban chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Việt số tiền 100 triệu đồng.
 
Cụ thể, ngày 20/05/2019, ông Dương Văn Việt đã thực hiện giao dịch mua hơn 3,5 triệu cp LCS của CTCP Licogi 166 dẫn đến khối lượng cổ phiếu LCS do ông Dương Văn Việt sở hữu tăng từ 0 cp lên hơn 3,5 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0% lên 46,42% (lớn hơn 25%).
Tuy nhiên, ông Dương Văn Việt không thực hiện đăng ký chào mua công khai với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Do đó, ông Việt bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng.
Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Việt từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong thời hạn tối đa 6 tháng quy định. Ngày 05/06/2019, ông Việt đã bán hơn 1,7 triệu cp LCS, làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ xuống còn 24%.
Them to chuc va ca nhan bi Uy ban chung khoan phat hang tram trieu dong
 
Ngoài ra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quốc tế Holding (LMH).
Theo đó, LMH bị phạt tiền 100 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
Cụ thể, LMH không công bố thông tin đối với UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: BCTC quý 4 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC hợp nhất quý 4 năm 2018, BCTC riêng, hợp nhất quý 1 và quý 4 năm 2019, BCTC riêng, hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN