Nhờ thắng kiện, Yeah1 thoát lỗ và có lãi hơn 800 triệu đồng quý 1

Yeah1 đã thoát lỗ và có lãi sau thuế 840 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 53 tỷ đồng. 
CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu giảm 77% còn gần 68 tỷ đồng. Khấu khừ giá vốn, Yeah1 ghi nhận gần 12 tỷ đồng lãi gộp, giảm 69% so với cùng kỳ.
Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu đến từ quảng cáo giảm mạnh từ 223 tỷ còn 49 tỷ đồng, doanh thu bán lẻ cũng giảm 95% xuống còn 1,5 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh 82% xuống còn 244 triệu đồng. Dù các chi phí hoạt động của doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể nhưng Yeah1 vẫn lỗ từ hoạt động kinh doanh hơn 15 tỷ đồng, tích cực hơn so với con số lỗ 45 tỷ của cùng kỳ.
Nho thang kien, Yeah1 thoat lo va co lai hon 800 trieu dong quy 1
 
Bù lại, Công ty có lãi 16 tỷ đồng từ hoạt động khác, trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ đồng. Theo thuyết minh, khoản lãi này là do Yeah1 thắng vụ kiện pháp lý với một bên đối tác nước ngoài.
Kết quả, Yeah1 đã thoát lỗ và có lãi sau thuế 840 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 53 tỷ đồng. Theo giải trình từ ban lãnh đạo, lợi nhuận sau thuế của Yeah1 vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid trong năm 2021 dẫn tới suy giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tính đến thời điểm cuối tháng 3, tổng tài sản của Yeah1 giảm 12% so với đầu năm về 1.208 tỷ đồng, trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 777 tỷ đồng.
Đáng kể, khoản vay nợ tài chính ngắn và dài hạn của doanh nghiệp giảm đáng kể, theo đó vay nợ ngắn hạn giảm về 89 tỷ đồng từ 131 tỷ đồng, vay ngắn hạn chỉ còn 1 tỷ đồng từ mức 71 tỷ đồng hồi đầu năm.
Xét về dòng tiền, trong quý 1 dòng tiền kinh doanh chính âm 158 tỷ đồng so với cùng kỳ âm hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 273 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 112 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN