MSB được NHNN giao room tín dụng năm 2024 là 14,2%

Room tín dụng của NHNN giao từ đầu năm cho MSB là 14,2%. Trong khi đến thời điểm hiện nay, tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 1,09% so đầu năm.
Theo thông tin tại cuộc họp với chuyên viên phân tích Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), giai đoạn 2024-2027 nhà băng này đặt mục tiêu tổng tài sản 306 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ.
Các chỉ tiêu khác như dư nợ tín dụng đạt 178,2 nghìn tỷ đồng (tăng 18% so cùng kỳ), NIM ước đạt 3,5% - 4% và mục tiêu nợ xấu dưới 3%.
Về định hướng 2024-2027, MSB đặt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cho vay sang tập trung phân khúc RB&SME, với tỷ trọng dư nợ 2 nhóm này trên 60%.
Theo chia sẻ từ phía ngân hàng, room tín dụng của NHNN giao từ đầu năm cho MSB là 14,2%. Trong khi tăng trưởng toàn hệ thống giảm trong tháng 1, MSB vẫn duy trì dư nợ tín dụng ở mức đi ngang. Bên cạnh đó đến thời điểm báo cáo, tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 1,09% so đầu năm.
MSB duoc NHNN giao room tin dung nam 2024 la 14,2%
 
Cập nhật về kết quả kinh doanh quý 4/2023 và năm 2023, MSB đạt mức tăng trưởng tín dụng 22,27% so đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 150 nghìn tỷ với chỉ 1,5 nghìn tỷ trong đó là trái phiếu doanh nghiệp.
Trong năm 2023, phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 44,2% đồng thời cũng là nhóm có mức tăng trưởng mạnh nhất khi tăng 37,8% so với đầu năm. Dù vậy, dư nợ tín dụng đang dần dịch chuyển sang nhóm khách hàng bán lẻ và SME, đồng thời giảm tỷ trọng các lĩnh vực rủi ro cao.
Tỷ trọng cho vay bất động sản phân khúc cho vay doanh nghiệp giảm từ 13,5% năm 2022 xuống còn 12,2% trong năm 2023
Tỷ lệ CASA đứng thứ 4 hệ thống, đạt 35.120 tỷ đồng tương đương 26,54%. Tiền gửi của khách hàng đạt 132.350 tỷ đồng, tăng 13% so đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng huy động.
Tiếp đó là nguồn vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng, đạt 85.554 tỷ đồng, tăng 69,8% so đầu năm. Do huy động một lượng lớn nguồn vốn liên ngân hàng chịu lãi suất cao nửa đầu năm mà chi phí vốn của MSB bị tăng lên đáng kể, đạt 4,29% trong năm 2023. Theo đó NIM ngân hàng giảm 52bps, đạt 3,98%.
Doanh thu ngoại hối và thu nhập từ dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tích cực, đóng góp khoảng 22% trong tổng thu nhập hoạt động của MSB. Dù vậy, nợ xấu đã tăng lên mức 1,94% khiến ngân hàng phải trích lập nhiều hơn, do đó mà lãi trước thuế của MSB chỉ tăng 0,7% so với 2022, đạt 5.830 tỷ đồng. Nợ cơ cấu theo thông tư 02 của MSB tính đến thời điểm 31/12 chỉ còn 601 tỷ đồng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN