Hơn trăm nghìn tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng Tết

Tính chung 2 tháng đầu năm, số lượng tài khoản giao dịch của cá nhân trong nước tăng hơn 238.000 tài khoản.
Số liệu vừa cập nhật từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, trong tháng 2 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới 113.175 tài khoản chứng khoán. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 113.097 tài khoản chứng khoán, nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 78 tài khoản.
So với tháng trước, số lượng tài khoản mở mới tháng 2 thấp hơn. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm, số lượng tài khoản giao dịch của cá nhân trong nước tăng hơn 238.000 tài khoản.
Hon tram nghin tai khoan chung khoan mo moi trong thang Tet
 
Tính đến cuối tháng 2/2024, Việt Nam số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt 7,485 triệu tài khoản. Trong đó số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 7,468 triệu tài khoản, tương đương khoảng 7,5% dân số.
Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đặt mục tiêu cụ thể là quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030.
Dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP vào năm 2025 và đạt tối thiểu 58% GDP vào năm 2030. Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng trung bình khoảng 20% - 30% mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2030.
Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030, trong đó tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tăng tỷ trọng trái phiếu Chính phủ do nhà đầu tư là tổ chức phi ngân hàng nắm giữ lên mức 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030.
Phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN