Quý 1 HDBank lãi gần 900 tỷ đồng

Mặc dù mua bán chứng khoán đầu tư lỗ và kinh doanh ngoại hối lao dốc cũng như phải tăng trích lập dự phòng nhưng HDBank vẫn đạt lãi ròng 889 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, HDB) ở mức 2.883 tỷ đồng, tăng 42% so cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 11% với 158 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng khá gấp 2,1 lần khi đạt gần 64 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 26% lên mức gần 53 tỷ đồng.

Ngược lại, HDBank đành báo lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư hơn 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 128 tỷ đồng; hay hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng lao dốc 73% về con số gần 25 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng chiếm lần lượt là 1.607 tỷ đồng và 292 tỷ đồng, tăng 41% và 28% so cùng kỳ. 

Dù vậy, HDBank vẫn đạt gần 889 tỷ đồng lãi ròng, tăng 11% so cùng kỳ.

Quy 1 HDBank lai gan 900 ty dong
 

Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản của HDBank thêm 2.296 tỷ đồng, đạt 231.774 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 152.405 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu kỳ. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn tăng thêm hơn 4.356 tỷ lên 25.052 tỷ đồng. Lãi và phí phải thu vẫn ở mức cao 3.400 tỷ đồng. 

Nợ xấu trên tổng dư nợ của HDBank tăng mạnh 12,3% lên mức 2.243. Trong đó nợ có khả năng mất vốn vẫn duy trì ở mức 957 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của HDBank cũng tăng từ 0,86% của đầu kỳ lên 0,96%.

Tiền gửi khách hàng của HDBank cũng ghi nhận tăng 5,3% khi đạt 132.822 tỷ đồng.

Được biết, riêng dư nợ 3 tháng đầu năm 2020 của công ty con là HD SAISON ghi nhận mức tăng trưởng 4.9%, cao hơn kế hoạch đề ra.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN