FPTS báo lãi quý tăng vọt 87% nhờ khoản đầu tư vào May Sông Hồng

Trong cơ cấu FVTPL, cổ phiếu niêm yết của FPTS chỉ hơn 13 tỷ đồng giá gốc nhưng giá trị hợp lý lên tới 345 tỷ đồng nhờ nắm giữ cổ phiếu MSH của May Sông Hồng.
CTCP Chứng khoán FPT (HoSE: FTS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu hoạt động và hoạt động tài chính đạt 261 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so cùng kỳ 2022.
Trong đó, đóng góp lớn nhất là lãi từ các khoản cho vay và phải thu với 111 tỷ đồng (giảm gần 21%), doanh thu môi giới 78 tỷ đồng (giảm 28%). Ngược lại lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) lại ghi nhận dương gần 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 53 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính cũng tăng nhẹ lên gần 16 tỷ đồng. 
 Lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, tăng vọt 87% so cùng kỳ. 
Lũy kế 6 tháng, doanh thu của FPTS đạt 437 tỷ đồng, giảm 24% so cùng kỳ. Đồng thời lợi nhuận sau thuế cũng giảm gần 24% về mức 219 tỷ đồng. 
FPTS bao lai quy tang vot 87% nho khoan dau tu vao May Song Hong
 
Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của FPTS tăng thêm 900 tỷ lên 6.192 tỷ đồng, trong đó các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) chiếm 1.264 tỷ đồng; Các khoản cho vay lên tới 4.358 tỷ đồng...
Trong cơ cấu FVTPL, cổ phiếu niêm yết chỉ hơn 13 tỷ đồng giá gốc nhưng giá trị hợp lý lên tới 345 tỷ đồng nhờ nắm giữ cổ phiếu MSH của May Sông Hồng, tức tăng 331 tỷ đồng (26 lần).
Còn cổ phiếu chưa niêm yết chỉ hơn 2 tỷ đồng tại CIC8 của Đầu tư Xây dựng Số 8. Trái phiếu chưa niêm yết 70 tỷ đồng của VietinBank. Đặc biệt FPTS ghi nhận tiền gửi có kỳ hạn chiếm tới 846 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối kỳ, FPTS cho vay ký quỹ gần 3.539 tỷ đồng, cho vay nghiệp vụ ứng trước cũng tăng vọt gấp gần 3 lần đầu kỳ, lên tới 819 tỷ đồng. 
Trong cơ cấu nợ, FPTS đang vay nợ tài chính ngắn hạn 1.554 tỷ đồng và không phát sinh nợ dài hạn.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN