Còn lỗ luỹ kế 1.669 tỷ, HAG của bầu Đức bị HoSE giữ nguyên diện cảnh báo

HoSE đã quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo quyết định ngày 7/10/2022.
Lý do cổ phiếu củ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị cảnh báo là tính tới 31/12/2023, lợi nhuận sau thuế luỹ kế của Hoàng Anh Gia Lai là âm tới 1.669,17 tỷ đồng, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết vào giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Con lo luy ke 1.669 ty, HAG cua bau Duc bi HoSE giu nguyen dien canh bao-Hinh-2
 
Cũng liên quan tới Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã nêu ra vấn đề nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai.
Kiểm toán viên nhấn mạnh tính tới 31/12/2023, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế hơn 1.669,2 tỷ đồng và cũng tại thời điểm cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của  Hoàng Anh Gia Lai đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 941,9 tỷ đồng.
“Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty  Hoàng Anh Gia Lai”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán năm 2023 của  Hoàng Anh Gia Lai.
Phản hồi về nghi ngờ của kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.
Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đã tất toán được một số khoản vay lâu năm, đồng thời được miễn giảm lãi phải trả với giá trị lớn. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan, đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn.
Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Nguồn tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm bớt áp lực tài chính khi được dùng để thanh toán một số khoản vay, trái phiếu; đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, vào ngày 4/3/2024, Hoàng Anh Gia Lai ký kết hợp đồng nhận tài trợ từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) với tổng hạn mức tài trợ là 5.000 tỷ đồng, nhằm đầu tư cho mảng nông nghiệp xanh. Tiền giải ngân sẽ được sử dụng để đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai bao gồm chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.
Với những lý do trên, Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong các kỳ kế toán tiếp theo.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN