Cổ phiếu VNE bị HoSE đưa vào diện cảnh báo

Báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục khiến cổ phiếu của Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo.
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu VNE của Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam vào diện cảnh báo từ ngày 25/4. Lý do bởi tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của VNE.
Cụ thể, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã đưa ra báo cáo kiểm toán cho Tổng Công ty Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) với kết quả lỗ ròng hơn 18 tỷ đồng trong năm 2023. Đây là lần đầu tiên VNE thua lỗ kể từ khi niêm yết trên HOSE vào năm 2007.
Bên cạnh khoản lỗ lớn, báo cáo kiểm toán còn nêu ra nhiều vấn đề đáng quan ngại, đặc biệt là liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của VNE.
Co phieu VNE bi HoSE dua vao dien canh bao
Doanh thu không khả quan cùng với các khoản thu, khoản vay chưa được giải quyết khiến cổ phiếu VNE bị đưa vào diện cảnh báo
Về vấn đề về khả năng thu hồi các khoản phải thu, số dư công nợ phải thu chưa đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2023 lên đến 56,6 tỷ đồng. Số dư công nợ phải trả chưa được đối chiếu xác nhận là 258,1 tỷ đồng.
Đơn vị kiểm toán chưa có đủ bằng chứng về tính hiện hữu của các khoản nợ này. Do đó, không thể xác nhận được số liệu cần thiết để điều chỉnh các số liệu trên BCTC hợp nhất 2023 của VNE.
Đại diện VNE cho biết Tổng Công ty đã gửi thư xác nhận nợ tại 31/12/2023 cho các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp, tuy nhiên chưa nhận được một số thư xác nhận nợ phản hồi. VNE sẽ tiếp tục liên hệ, đôn đốc để xác nhận tính hiện hữu các khoản nợ.
Báo cáo kiểm toán của VNE cũng chỉ ra VNE đã chuyển giao toàn bộ khối lượng công việc còn lại cho CTCP Thương mại REENIZE với giá trị hơn 61,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, hạch toán khoản giảm nợ phải thu với 3 đơn vị liên quan với tổng giá trị hơn 64,3 tỷ đồng. Việc giảm giá trị dự phòng 53,5 tỷ đồng và tăng phải thu CTCP Thương mại REENIZE hơn 61,5 tỷ đồng cũng được ghi nhận.
CPA cũng đề cập đến một số vấn đề lo ngại, như nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn gần 33 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 231 tỷ đồng. Điều này cho thấy khả năng hoạt động liên tục của VNE có thể bị ảnh hưởng.
Kiểm toán kết luận rằng, khả năng hoạt động liên tục của VNE phụ thuộc vào việc thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ ngân hàng thương mại, nhà cung cấp, và kết quả hoạt động kinh doanh trong tương lai. Sự không chắc chắn về các yếu tố này đề cập đến sự tồn tại của các rủi ro liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của VNE.
Trong phiên sáng 18/4, cổ phiếu VNE ghi nhận sự tăng nhẹ sau chuỗi lao dốc liên tục, tăng 2.68% lên 4.600 đồng/CP.
Co phieu VNE bi HoSE dua vao dien canh bao-Hinh-2
 
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN