Chủ tịch Khang Minh Group bị xử phạt 60 triệu đồng do vi phạm về quản trị

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT CTCP Khang Minh Group (GKM) và CTCP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex.

Theo quyết định xử phạt, Chủ tịch Đặng Việt Lê bị phạt 60 triệu đồng do không thông báo cho HĐQT, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật.

Chu tich Khang Minh Group bi xu phat 60 trieu dong do vi pham ve quan tri
 Chủ tịch Đặng Việt Lê bị phạt 60 triệu đồng.

Cụ thể, từ 1/3/2018 đến 28/6/2019, ông Đặng Việt Lê có các giao dịch tiền với Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh (công ty do Khang Minh Group nắm 100% vốn góp) nhưng không thông báo cho HĐQT, Ban kiểm soát về việc thực hiện các giao dịch trên theo quy định pháp luật.

Song song đó, UBCKNN cũng xử phạt CTCP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Được biết, Vietranstimex công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN