BacABank báo tín dụng tăng trưởng âm, lợi nhuận 6 tháng vẫn tăng 23%

Mặc dù quý 2/2021 Ngân hàng Bắc Á ghi nhận lợi nhuận tăng, song tổng tài sản giảm mạnh và tín dụng tăng trưởng âm.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, HNX: BAB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ 12,6% so cùng kỳ khi đạt 576 tỷ đồng.
Còn các nguồn thu ngoài lãi đều suy giảm, thậm chí thua lỗ. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 30% về còn 20 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác chỉ gần 7 tỷ đồng, cũng giảm 65% so cùng kỳ.
Ngoài ra, kinh doanh ngoại hối tiếp tục lỗ thuần gần 10 tỷ; mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 1 tỷ, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 15 tỷ đồng.
Dù vậy, tổng thu nhập hoạt động vẫn tăng 7% lên 591 tỷ đồng. Tuy nhiên, kỳ này chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ gần 61 tỷ đồng, giảm mạnh 48% nên lợi nhuận sau thuế của BacABank vẫn đạt 164 tỷ đồng, tăng khá 17% so cùng kỳ.
BacABank bao tin dung tang truong am, loi nhuan 6 thang van tang 23%
 
Luỹ kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của BacABank đạt 1.029 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ. Kinh doanh ngoại hối lỗ tiếp gần 11 tỷ; lãi thuần từ dịch vụ xấp xỉ cùng kỳ với 35,6 tỷ; lãi thuần chứng khoán đầu tư tăng 36% lên gần 30 tỷ đồng; hoạt động khác suy giảm gần phân nửa với 11 tỷ đồng.
Tiếp tục nhờ trích lập dự phòng giảm 62,5% về còn gần 61 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 348 tỷ, tăng 23% so cùng kỳ. 
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của BacABank suy giảm hơn 5.900 tỷ đồng xuống còn 111.283 tỷ đồng.
Trong đó đáng chú ý là cho vay khách hàng tăng trưởng âm 1,62% xuống còn 78.147 tỷ đồng. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán giảm 1.586 tỷ xuống mức 11.647 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu tăng lên 2.952 tỷ đồng.
Về cơ cấu nợ, tiền gửi khách hàng tăng 5,1% lên 90.922 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của BacABank ghi nhận ở mức 641 tỷ đồng, tăng hơn 2% so đầu kỳ. Do đó, tỷ lệ nợ xấu cũng tăng từ 0,79% của đầu kỳ lên 0,82%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN