AAM và VIS bị HoSE đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu AAM và VIS bị đưa vào diện cảnh báo do ghi nhận lỗ trong năm 2020.
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu AAM của CTCP Thủy sản MeKong (AAM) vào diện cảnh báo từ ngày 18/3. Lý do là lỗ sau thuế 2020 gần 12 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2020 là 2 tỷ đồng.
Năm 2021, AAM nhận định những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp thủy sản này phải đương đầu là tình trạng cạnh tranh trong ngành tiếp tục, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ, vấn đề về lực lượng lao động…
AAM va VIS bi HoSE dua vao dien canh bao
 VIS và AAM bị đưa vào diện cảnh báo.
Ban lãnh đạo định hướng không phát triển tràn lan trên nhiều lĩnh vực mà chỉ tập trung vào chăn nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu. Điều này nhằm tập trung nguồn lực và hạn chế rủi ro. Trước mắt, AAM dự kiến sản xuất kinh doanh ở mức thấp, không tăng sản lượng và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tồn kho.
Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng chế biến và tiêu thụ năm 2021 đạt khoảng 4,000 tấn. Tổng doanh thu đem về 180 tỷ đồng (tăng 47% so với 2020) và không bị lỗ.
Bên cạnh đó, cổ phiếu VIS của CTCP Thép Việt - Ý cũng bị chuyển sang diện cảnh báo. Cổ phiếu VIS được chuyển sang điện cảnh báo kể từ ngày 15/3.
HoSE cho biết, do Thép Việt - Ý có lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 29,98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là -514,98 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển sang diện cảnh báo theo quy định.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN