Cận cảnh cổ vật hình Rồng nghìn năm vô giá của Việt Nam

Đây là những hiện vật lịch sử quý giá mang hình tượng rồng có niên đại từ khoảng 600 đến 1.000 năm, được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam
Lá đề chạm rồng bằng đá thời Lý, năm 1057, hiện vật thu thập ở chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.  

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-2
  Đố cửa trang trí rồng bằng đá thời Lý, năm 1057, hiện vật thu thập ở chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-3
 Gạch xây tháp trang trí hình rồng và vũ công bằng gốm men trắng, triều Lý, thế kỷ 11-13.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-4
 Gạch đất nung có hình rồng và phượng trong lá đề, triều Lý, thế kỷ 11-13.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-5
 Hình tượng rồng trên Bảo vật quốc gia Cánh cửa chùa Phổ Minh, thời Trần, thế kỷ 13-14, thu thập ở chùa Phổ Minh, phường Tức Mặc, thành phố Nam Định.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-6
 Vật liệu trang trí kiến trúc có hình rồng trong lá đề bằng đất nung, thời Trần, thế kỷ 13-14, tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-7
 Lá đề trang trí rồng bằng đất nung, triều Lý - Trần, thế kỷ 11-14. 

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-8
 Rồng (bồ lao) trên quai chuông Vân Bản, bằng đồng, thời Trần, thế kỷ 13-14. Hiện vật đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-9
 Gạch trang trí rồng bằng đất nung, triều Trần - Hồ, thế kỷ 14-15.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-10
 Hình rồng trên chân đèn bằng gốm men trắng vẽ nâu và lam, triều Trần - Lê Sơ, thế kỷ 14-15, đồ thờ của chùa Cói, tỉnh Vĩnh Phúc.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-11
 Đầu rồng bằng đất nung triều Lê Sơ, thế kỷ 15, vật trang trí kiến trúc ở Vĩnh Lăng, di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Can canh co vat hinh Rong nghin nam vo gia cua Viet Nam-Hinh-12
 Đầu rồng và ngói trang trí rồng bằng đất nung phủ men vàng, thời Lê Sơ, thế kỷ 15, khai quật ở di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Quốc Lê

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN