20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do đâu?

Đầu những năm 1970, khoảng hơn 20.000 người đã biến mất một cách kỳ lạ trong khu rừng gọi là Tam giác Alaska, Mỹ.

20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN