Tập đoàn Sơn Hà của đại gia Lê Vĩnh Sơn đang kinh doanh ra sao?

Sau khi ghi nhận lãi sau thuế gần 140 tỷ đồng trong năm 2021, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) do đại gia Lê Vĩnh Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận đi lùi trong thời gian gần đây.

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) do đại gia Lê Vĩnh Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có tiền thân là Công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà, được thành lập năm 1998. Sau hơn 20 năm thành lập, đến nay thương hiệu Sơn Hà đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận khoản lãi gần 140 tỷ đồng trong năm 2021, kết quả kinh doanh của Sơn Hà đã đi lùi trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của SHI ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.114 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn bán hàng hơn 1.913 tỷ đồng, doanh nghiệp của đại gia Lê Vĩnh Sơn ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 200 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, SHI có thêm 15 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 3%, đồng thời tiết giảm được một số chi phí như: chi phí bán hàng 78 tỷ đồng, giảm 2%; chi phí quản lý 39 tỷ đồng, giảm 15%... Vì vậy, kết quý III/2023, công ty có lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước (lỗ 29 triệu đồng). Khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, SHI ghi nhận lãi 8,5 tỷ đồng, tăng 7,2 lần so với cùng kỳ.

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) do đại gia Lê Vĩnh Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả kinh doanh đi lùi thời gian gần đây

Dù ghi nhận quý 3 có kết quả kinh doanh tích cực, tuy nhiên lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 của SHI vẫn đi lùi so với cùng kỳ.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SHI đạt 6.875 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận gộp đạt 616 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tài chính tăng 61% (đạt 58 tỷ đồng), chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 16% và 9%, SHI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp của Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn chỉ còn lãi 43 tỷ đồng, giảm 19% so với khoản lãi hơn 53,58 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2022.

Như vậy, sau năm 2021 báo lãi gần 140 tỷ đồng (136,68 tỷ đồng), lợi nhuận của Sơn Hà đã đi lùi trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023. Trước đó, trong năm 2022, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp của đại gia Lê Vĩnh Sơn cũng đã giảm mạnh so với năm 2021 còn 87,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SHI đạt 7.120 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 50% tài sản, đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 9%. Tiếp theo là hàng tồn kho chiếm 16% tài sản, đạt 1.182 tỷ đồng, giảm 32%. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 33% lên 818 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 5.134 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Nợ vay chiếm 76% trong đó, đạt hơn 3.917 tỷ đồng, tăng 7% bao gồm nợ vay ngắn hạn hơn 3.450 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 476,6 tỷ đồng. Với vốn chủ sở hữu 1.986 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,58 lần.

Khoản tiền và tương đương tiền tại thời điểm kết thúc quý III/2023 giảm 65% so với đầu năm, còn 64 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 279 tỷ đồng của đầu năm tăng lên 339,4 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/9.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đến tháng 6/2022, Sơn Hà của đại gia Lê Vĩnh Sơn đang có lô trái phiếu doanh nghiệp trị giá 172 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được Sơn Hà phát hành vào tháng 7/2021 với tổng giá trị phát hành 280 tỷ đồng, thời gian qua doanh nghiệp đã mua lại một phần lô trái phiếu này. Trong nửa đầu năm 2023, SHI đã dành hơn 13 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu.

Hoàng Nam

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN