Sức mạnh tên lửa hiện đạn có tầm bắn tới 600km, ngăn chặn tên lửa xuyên lục địa

Hệ thống có thể đánh bại các tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ 5-7 km/giây.
Trung Nam (Military-Today)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN