Lưu Đức Hoa ở tuổi 61 vẫn phong độ ngời ngời nhờ không ăn thứ này suốt 10 năm

"Thiên vương Hong Kong" Lưu Đức Hoa giữ được phong độ ngoại hình ở tuổi 61.
Minh Hà

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN