LGM-35A Sentinel: Tên lửa đạn đạo có mức giá siêu đắt với 162 triệu USD/quả

Theo tờ Washington Times, năm 2020, chi phí của chương trình LGM-35A Sentinel là 118 triệu USD cho mỗi tên lửa. Nhưng đến năm 2023, giá mỗi quả tên lửa đã tăng lên 37% là 162 triệu USD.
Trung Nam (airforce-technology&washingtontimes)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN